True Gigatex MESH WiFi

เพิ่มเพียง 100.-/เดือน/จุด จากราคา ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ ทุกแพ็กเกจ
รับอุปกรณ์เสริม True Gigatex MESH WiFi ขยายสัญญาณ Wifi เล่นเน็ตเร็วแรงเต็มสปีดทั้งบ้าน

สมัครได้ทั้งแพ็กเกจ
True Gigatex Fiber 1,000/200Mbps ราคา 799.-/เดือน
True Gigatex Fiber 500/500Mbps ราคา 699.-/เดือน
True Gigatex Fiber 200/200Mbps ราคา 599.-/เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์เสริมของ เน็ตบ้าน ทรูออนไลน์ ที่ช่วยเพื่อความแรงคุณภาพสัญญาณ Wifi ให้กระจายครอบคลุมตัวบ้านมากขึ้นคือ True Gigatex MESH Wi-Fi ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในรูปแบบ AP (Access Point) แต่มีความพิเศษตรงที่ไม่ต้องลากสาย LAN เชื่อมต่อให้ยุ่งยากง่ายต่อการติดตั้ง และที่สำคัญที่สุดคือการใช้ SSID เดียวกับตัว Router Wifi หลัก ส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยเปลี่ยนสลับไปมาเวลาเปลี่ยนจุดใช้งาน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี AC2100 แบบเดียวกับ True Gigatex Router ซึ่งทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถเล่นเน็ต ด้วยความเร็วสูงสุด 1Gbps ได้ดีทุกจุดภายในบ้านด้วย