สมัคร / สอบถามข้อมูลโปรโมชั่น
(เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกลับ)

trueonline-fiber-promotion

วิธีสมัครอินเตอร์เน็ตบ้านทรู

  • กรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัคร พร้อมที่อยู่ติดตั้งเน็ตบ้าน บนเว็ป
  • พนักงานทรูติดต่อกลับ ตรวจสอบและยืนยันที่อยู่ติดตั้ง ภายใน 12 ชม.
  • สอบถามแนะนำ โปรโมชั่นเน็ตบ้านที่เหมาะสม พร้อมทำการยืนยันข้อมูล
  • ส่งเอกสาร รูปถ่าย บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ฟรี! ค่าแรกเข้า กรณีข้อมูลที่อยู่ตรงกับทะเบียนบ้าน)
  • ยืนยันวันเข้าติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้านทรู
  • เมื่อถึงวันนัดหมาย ช่างติดตั้งเน็ตบ้านทรู ติดต่อยืนยันเข้าทำงาน
line-contact